Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Współpraca z instytucjami i samorządami

Realizując naszą misję i działalność statutową współpracujemy z instytucjami i samorządami.

W tym roku rozpoczęliśmy działania niosące pomoc osobom doświadczającym problemów związanych z uzależnieniem własnym lub bliskich i osobom doznającym przemocy domowej. Programem objęci być mogą także rodzice borykający się z problemami wychowawczymi oraz osoby z problemami socjalnymi, skutkującymi znacznym obniżeniem nastroju, upośledzającym zdolność do zdrowego funkcjonowania.

Oferta działań skierowana jest do mieszkańców powiatu płockiego i Płocka, z zapewnieniem pierwszeństwa udziału mieszkańcom gmin wiejskich.

Działania niniejsze finansowane lub współfinansowane są ze środków samorządowych, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego (działania objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego)

Realizujemy również współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i dobrym przykładem jest grant uzyskany w 2020 roku z Fundacji ORLEN – Dar Serca w programie „Zdrowie dla Płocka”

Fundacja NA TEMAT to nie tylko działania lokalne i regionalne.

W roku 2020 w efekcie udziału w konkursie na powierzenie zadań publicznych nawiązaliśmy współpracę z samorządem Miasta Gdańsk, gdzie realizujemy działania z obszaru profilaktyki uzależnień finansowane ze środków samorządowych.

Zachęcamy do współpracy, zgłaszania się do pracy!

 

trzy kobiety idące i rozmawiające ze sobą

 

Projekty realizowane:

Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w ramach działań współfinansowanych ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z BEZPŁATNEJ pomocy psychologiczno terapeutycznej w zakresie:

- profilaktyka i terapia uzależnień (dorośli, młodzież, dzieci)
- wsparcie dla rodziców, partnerów życiowych oraz innych członków rodzin osób uzależnionych
- przeciwdziałanie przemocy domowej (osoby doświadczające przemocy, sprawcy przemocy)
- wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin
- wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z problemami rozwoju psychofizycznego oraz członków ich rodzin

Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ul. Kolegialna 13, 09-402 Płock (obok Urzędu Stanu Cywilnego)

GODZINY PRACY
PUNKTU KONSULTACYJNEGO
UWAGA: terminy wizyt umawiamy telefonicznie

 

 1. "NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK - Program współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Płocku w ramach wsparcia dla osób uzależnionych, nadużywających oraz szkodliwie używających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich" w ramach realizacji zadania z obszaru zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
 2. "WYJŚCIE Z CIENIA - Program wsparcia dla członków rodzin z problemem uzależnienia i/lub przemocy domowej" w ramach realizacji zadania z obszaru zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne)
 3. "WYBIERZ WOLNOŚĆ - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2021
  Projekt realizowany w ramach konkursu: Zad. 2.10 Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021
 4. "KLUB MŁODZIEŻOWY "PRACOWNIA ALTERNATYW - program wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-5-24/2020)
 5. „NIEZALEŻNI – DAR SERCA – edukacja społeczna i szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” - grant w ramach akcji "Zdrowie dla Płocka" organizowanej przez Fundację
  ORLEN - Dar Serca
 6. "PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 2021 – Wzmacnianie wpływu czynników chroniących w rodzinach z problemami wychowawczymi jako droga do zapobiegania problemom narkotykowym" (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-9-3-2/2021)
 7. "JEST WYJŚCIE - program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem"
  (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-8-2-2 / 2021
 8. „DEBATA - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej - MAZOWSZE 2021” (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-5-1-3/2021
 9. „SMAK ŻYCIA - profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej - MAZOWSZE 2021” (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-9-1-5/2021)
 10. „SPÓJRZ INACZEJ – Kompleksowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowo-depresyjne” (Numer projektu: MCPS-PSP/413-9-2/2021)
 11. „SPORTOWA ALTERNATYWA - Rodzinne spotkania z profilaktyką” (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-5-2-2/2021)
 12. „GRA e-MOCJI – Kompleksowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego w tym nadmiernie korzystającymi z nowych technologii” - Numer projektu: MCPS-PSP/413-7-3/2021)
 13. „OTWÓRZ OCZY – niwelowanie psychologicznych skutków epidemii COVID-19u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego oraz ich rodzin – projekt dofinansowany ze środków PFRON
 14. „CZAS NA ZMIANĘ – program wsparcia na potrzeby niwelowania skutków epidemii COVID-19” – projekt dofinansowany ze środków PFRON
 15. WYBIERZ WOLNOŚĆ" – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej – LEGIONO 2021” - projekt dofinansowany ze środków Miasta Legionowo

 

ANONIMOWY TELEFON ZAUFANIA
698 965 452
698 965 454
e-mail: uzależTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIĘCEJ INFORMACJI NA MIESCU W GODZINACH PRACY LUB POD NUMERAMI TELEFONÓW:
604 987 360
604 987 361

 

Projekty zrealizowane:

 1. "JESTEM SOBĄ - program wsparcia dla osób dorastających w rodzinach z problemem uzależnienia"
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-4-3-1/2020) – rok 2020
 2. "PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY – Wzmacnianie wpływu czynników chroniących w rodzinach z problemami wychowawczymi jako droga do zapobiegania problemom narkotykowym"
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-1-4-4/2020) – rok 2020
 3. „SMAK ŻYCIA - profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej - MAZOWSZE 2019”
  (Numer projektu: MCPS.WOP/4311-2-1/16/2019)
 4. „NA TEMAT - warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” (Numer projektu: MCPS.WOP/4301-3-2-1/6/2019)

Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje działania współfinansowane ze środków samorządowych

Działania z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego

 1. "JEST WYJŚCIE - program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem"(
  Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-2-2-3/2020
 2. „KLUB MŁODZIEŻOWY "PRACOWNIA ALTERNATYW" - program wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-5-24/2020)
 3. „NA TEMAT - warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego - edycja 2” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-2-1-2 / 2020)
 4. „DEBATA - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej - MAZOWSZE 2020”
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-4-2-2/2020
 5. „SMAK ŻYCIA - profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej - MAZOWSZE 2020”
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-1-1-1/2020)
 6. „NIEZALEŻNI - szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” (Numer projektu: MCPS.ON/450-4-/2020-18/2020)

Działania z udziałem środków budżetu Miasta Gdańsk

 1. „WYBIERZ WOLNOŚĆ - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2020” – (Numer projektu: 1/[Nr 1821/2019] zad. 2.12/2020)

Działania z udziałem grantu z Fundacji ORLEN – Dar Serca

 1. „NIEZALEŻNI – DAR SERCA – edukacja społeczna i szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” – w ramach programu „Zdrowie dla Płocka”