Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Paulina Pilichowska


Ukończone studia z zakresu Pedagogiki - socjoterapia i promocja zdrowia.

Studia podyplomowe,

Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. 

Odbyte szkolenie: Młody pacjent z problemem używania substancji i zaburzeń nawyków i popędów-diagnoza, terapia, pomoc rodzinie.