Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Namiot terapeutyczny

kobieta i mężczyzna na terapii współuzależnieńNamiot profilaktyczny to ciekawa oferta urozmaicenia wszelkich eventów: festynów, pikników, uroczystości samorządowych czy też innych wydarzeń plenerowych.

W ramach oferty proponujemy przeprowadzenie Otwartego Spotkania z Profilaktyką przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i materiałów dydaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom a także dodatkowe atrakcje zachęcające uczestników wydarzenia do odwiedzania naszego stoiska.

Zajęcia prowadzone przez profilaktyków i animatorów mają na celu zachęcać dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego przez co minimalizowane zostają zachowania ryzykowne.

W ramach „Namiotu profilaktycznego” korzystamy z szerokiego spektrum metod realizacji zajęć:

 • Warsztaty;
 • Pogadanki;
 • Indywidualne konsultacje dla dorosłych;
 • Gry i zabawy;
 • Tor przeszkód z użyciem alkogogli lub narkogogli;
 • Konkursy z nagrodami;
 • Prezentacja i omówienie gablot z atrapami substancji psychoaktywnych.

Zajęcia podnoszą umiejętności takie jak:

 • Kreatywność;
 • Asertywność;
 • Świadomość w zakresie postawy prozdrowotnej;
 • Zachęcają do aktywności fizycznej;
 • Podnoszą samoocenę;
 • Uczą, jak radzić sobie ze stresem;
 • Poprawiają komunikację i współdziałanie w grupie.

Zajęcia dotyczą przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym dotyczących:

 • Alkoholu;
 • Narkotyków i dopalaczy
 • Uzależnienia o gier wideo
 • Problemowego korzystania z e-technologii (np. internet, komputer, telefon, social media itp.)

W ramach spotkania oferujemy dodatkowe atrakcje prowadzone przez naszych animatorów, w tym:

 • Malowanie buziek;
 • Warkoczyki i barwienie włosów;
 • Zmywalne tatuaże;
 • Bańki mydlane;
 • Gry i zabawy plenerowe…

Uczestnicy zajęć w namiocie profilaktycznym otrzymają gadżety z hasłami prozdrowotnymi np.:

 • ulotki informacyjne;
 • przypinki;
 • modne bransoletki;
 • balony;
 • breloki;
 • odblaski itp.