Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Zespół terapeutów Fundacji Na Temat

Nasz zespół to grupa terapeutów, pedagogów i profilaktyków, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez PARPA oraz inne wiodące placówki zajmujące się kształceniem specjalistów w tej dziedzinie.

 

rozmawiający terapueci

 

 Grzegorz Wyszyński

Prezes Zarządu Fundacji

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Instruktor terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji korzystający z superwizji. Pedagog, oligofrenopedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • Certyfikowany realizator Programu Ograniczania Picia;

 • Certyfikowany realizator rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Noe, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny;

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych;

 • Autor i realizator programów z obszaru dobrej praktyki: Gra Emocji, W Sieci Uzależnień;

 • Realizator uznanych programów profilaktycznych: Korekta oraz Smak Życia - czyli Debata i dopalaczach;

 • Certyfikowany realizator szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie poświęcone pracy z pacjentem w ramach Programu Ograniczania Picia,

 • szkolenie z pracy z młodym pacjentem i jego rodziną,

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie „Między Lwem a Pogromcą” – Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych,

 • szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”,

 • cykl szkoleń „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”,

 • konferencja szkoleniowa „Niekontrolowane korzystanie z portali społecznościowych – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”,

 • konferencja szkoleniowa „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”,

 • konferencja szkoleniowa „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień”.

Praktyka w zawodzie od 1998 r

Małgorzata Wyszyńska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Instruktor terapii uzależnień, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • mgr Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień,

 • Certyfikowany realizator rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Autorka i realizator programów z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych: Korekta, Cukierki, Smak Życia - czyli Debata o dopalaczach,

 • Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Odbyte szkolenia:

 • Program Rozwoju Osobistego,

 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie „Między Lwem a Pogromcą” – Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych,

 • cykl szkoleń „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Praktyka w zawodzie od 1999 r

Katarzyna Jasińska

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Instruktor terapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji PARPA.
Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • Certyfikowany realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program Wzmacniania Rodziny,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata o dopalaczach,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych,

 • Certyfikowany realizator szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie „Między Lwem a Pogromcą” – Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych,

 • szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”,

 • szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną,

 • konferencja szkoleniowa „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”,

 • konferencja szkoleniowa „Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień”.

Praktyka w zawodzie od 2012 r

Szymon Bogucki

Instruktor terapii uzależnień, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, profilaktyk uzależnień.

 

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej,

 • Certyfikowany realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program Wzmacniania Rodziny,

 • Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Jestem Sobą”,

 • Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata o dopalaczach,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych.

Odbyte szkolenia:

 • „Specjalistyczny Kurs Doskonalący – Praca profilaktyczna z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzicami”

 • „Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodziny alkoholowej”

 • szkolenie „Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej”

 • szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyka w zawodzie od 2011 r

Urszula Domosławska - Bieńkowska

Terapeuta, mediator, analityk zachowania

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • mgr pedagogiki,

 • terapeuta w zakresie - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień,

 • terapeuta w zakresie - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w obliczu lęku,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte kursy/szkolenia i studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie Stosowana Analiza Zachowania,

 • Studia podyplomowe w zakresie Psychologicznych Aspektów Pracy z Młodzieżą Trudna i Szczególnie Uzdolnioną,

 • Studia podyplomowe w zakresie Poradnictwa Rodzinnego,

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – I stopień,

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w obliczu lęku,

 • Kurs doskonalący „Trening Zastępowania Agresji” metodą prof. Goldsteina,

 • Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w oparciu o programy edukacyjne w sieci,

 • Dziecko z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami pokrewnymi w środowisku domowym i szkolnym.

Praktyka w zawodzie od 2003 r.

 

Iwona Suwała

Instruktor terapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji PARPA.

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • Certyfikowany realizator Programu Ograniczania Picia,

 • Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata o dopalaczach,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Program wzmacniania Rodziny, Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych.

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie „Prowadzenie pacjenta w Programie Ograniczania Picia,

 • szkolenie realizatorów programów profilaktycznych z obszaru uzależnień behawioralnych,

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Praktyka w zawodzie od 2018 r

Katarzyna Lewandowska

Instruktor terapii uzależnień.

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

 • Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata o dopalaczach,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Program wzmacniania Rodziny, Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie realizatorów programów profilaktycznych z obszaru uzależnień behawioralnych,

 • szkolenie poświęcone pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością,

 • szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Praktyka w zawodzie od 2018 r.

Małgorzata Magierska

Pedagog, logopeda, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

Emotikonka uśmiechniętej buzi

 

 • mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej,

 • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych,

 • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte kursy/szkolenia i studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej,

 • „Szkolna interwencja profilaktyczna jako element szkolnego systemu rozwiązywania problemów związanych z używaniem przez uczniów substancji psychoaktywnych,

 • „Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków”,

 • „Dopalacze – nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i w Europie,

 • „Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły i Placówki”,

 • „Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach kryzysowych”,

 • Lokalne problemy oraz kierunki dalszych działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom”,

 • „Zdrowie psychiczne nastolatków”,

 • „Szkolna interwencja profilaktyczna”,

 • „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – problemy zdrowotne i społeczne”,

 • „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury Niebieskiej Karty”,

 • „Problemy wynikające z uzależnień – wybrane modele pracy terapeutycznej”.

Praktyka w zawodzie od 1998 r.