Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Co rozumieć pod pojęciem uzależnienia behawioralnego?

Uzależnienie najczęściej kojarzy się z kompulsywnym zażywaniem substancji uznawanych za uzależniające, zwykle mimo dostrzegania negatywnych skutków ich przyjmowania. W tym kontekście zazwyczaj mowa o alkoholu lub substancjach psychoaktywnych takich jak dopalacze czy narkotyki. Okazuje się jednak, że uzależnienia nie dotyczą wyłącznie nałogowego zażywania różnych substancji. Mogą również obejmować nałogowe zachowania i czynności. W takich przypadkach są to tzw. uzależnienia behawioralne. O tym, co można do nich zakwalifikować i jak je leczyć, piszemy poniżej.

Jaki rodzaj uzależnień określa się mianem uzależnień behawioralnych?

Uzależnienia behawioralne, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą pewnych zachowań, które nadmiernie powtarzane, mogą generować straty zdrowotne, emocjonalne oraz finansowe. W zasadzie trudno znaleźć czynności, od których nie można się uzależnić. Wszystkie zachowania, które traktuje się jako remedium na problemy w życiu zawodowym lub osobistym, mogą prowadzić do uzależnienia. Warunkiem jest jednak to, że wykonywanie ich jest wynikiem „wewnętrznego przymusu” oraz przynosi uzależnionemu spełnienie i satysfakcję. Do uzależnień behawioralnych najczęściej zalicza się:

  • zakupoholizm,
  • pracoholizm,
  • uzależnienie od internetu,
  • uzależnienie od hazardu,
  • uzależnienie od seksu lub pornografii,
  • zaburzenia w obszarze jedzenia np. poprzez kompulsywne objadanie się,
  • uzależnienie od chirurgii plastycznej itp.

Jak radzić sobie z uzależnieniami behawioralnymi?

W leczeniu uzależnień behawioralnych najskuteczniejsza okazuje się psychoterapia, nierzadko połączona z farmakologią. W Płocku terapie uzależnień prowadzi Fundacja „Na temat”. Podczas indywidualnych lub grupowych spotkań uzależnieni mogą liczyć na wsparcie doświadczonych terapeutów, którzy uświadomią im przyczyny problemów oraz wskażą możliwości ich rozwiązania. Wyjście z nałogu w największej mierze uzależnione jest jednak od motywacji pacjenta i świadomości destrukcyjnego wpływu uzależnienia na jego codzienne życie.