Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Program Ograniczania Picia

Program Ograniczania Picia jest to działanie rekomendowane w zaleceniach PARPA, adresowane do osób, które piją nadmiernie i doświadczają z tego powodu pierwszych szkód, ale nie są gotowe do utrzymania abstynencji. Są to często osoby bez przeciwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu, osoby o niskim nasileniu objawów uzależnienia od alkoholu w tym lepiej funkcjonujące społecznie oraz ludzie młodzi, dla których niewyobrażalna jest perspektywa życia w dożywotniej abstynencji.

Osoby takie z reguły nie wykazują też większości psychofizycznych objawów choroby alkoholowej, jednak utrzymując dotychczasowy wzorzec picia, zmierzają do autodestrukcji.

Co robimy w ramach POP?

W ramach POP pomagamy w wypracowaniu bezpieczniejszego modelu korzystania z alkoholu, bez konieczności zachowywania całkowitej abstynencji, dokonujemy m.in. analizy obecnego wzorca spożywania alkoholu, a następnie opracowujemy plan ograniczenia picia, określający częstotliwość i dopuszczalną, jednorazową ilość spożycia alkoholu. Dodatkowo edukujemy na temat mechanizmu uzależnienia, realizujemy treningi umiejętności rozwiązywania problemów bez używania alkoholu i pracujemy nad poprawą komunikacji w rodzinie w ramach terapii dla współuzależnionych.

Kobieta zamknięta w butelce

 

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w POP?

W wyniku realizacji Programu Ograniczania Picia pacjent może uzyskać:

  • umiejętność kontrolowania ilości i częstotliwości picia,
  • poprawę jakości życia, a zwłaszcza relacji z najbliższym otoczeniem,
  • poprawę funkcjonowania zawodowego i społecznego,
  • ogólną poprawę zdrowia psychofizycznego.

 

Ciekawe linki:

http://www.pijmniej.pl/

https://stopuzaleznieniom.pl/czy-jestem-uzalezniony/terapia-uzaleznienia-od-alkoholu/cele-terapii/ograniczenie-picia/

https://www.facebook.com/pij.mniej/?view_public_for=107947883884973

oferta/terapia-indywidualna-oraz-grupowa