Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Terapia współuzależnienia

Problem nałogu dotyczy nie tylko osób uzależnionych, ale również ich bliskich – partnerów, małżonków, dzieci.

Jakie są objawy syndromu współuzależnienia?

Symptomem współuzależnienia jest poczucie winy za zaistniałą sytuację, branie za nią odpowiedzialności czy usprawiedliwianie uzależnienia. Relacje między współuzależnionym a uzależnionym stają się bardzo skomplikowane, a w niektórych przypadkach nawet toksyczne.

Na czym polega terapia osoby współuzależnionej?

W ramach terapii osoby współuzależnionej udzielamy wsparcia psychologicznego rozpoczynającego się od rozpoznania sytuacji i określenia strategii dalszej pracy terapeutycznej.

Zadaniem terapeuty jest przede wszystkim towarzyszenie w procesie zmiany w zakresie „wyjścia” ze schematów dysfunkcyjnego funkcjonowania członków rodziny i bliskich osób uzależnionych wynikających z tego uwikłania.

kobieta i mężczyzna na terapii współuzależnień

 

 

Ważnym chociaż nie pierwszoplanowym jest również wyjaśnienie mechanizmów działania osoby uzależnionej. Poprzez edukację współuzależniony staje się świadomy przyczyn i skutków nałogu, natomiast w wyniku procesu terapeutycznego przez zmianę przekonań i poznawanie swoich potrzeb zyskuje możliwość uwolnienia się od towarzyszącego mu do tej pory poczucia winy, wstydu, krzywdy i upokorzenia oraz niskiej wartości i co ważne dostęp do umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W zależności od potrzeb i stanu psychicznego współuzależnionego początkowa terapia indywidualna może przerodzić się w terapię grupową, na której spotka inne osoby zmagające się z tym samym problemem. Ich historia, emocje i punkt widzenia są niezwykle ważne. Dodają współuzależnionemu siły i zachęcają do konfrontacji z własnym problemem, aby zmienić swoje życie na lepsze.