Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Praca z młodym pacjentem i jego rodziną

Pracujemy z młodymi pacjentami i ich rodzinami, wykorzystując doświadczenia i techniki stosowane w terapii uzależnień dorosłych, modyfikując je tak, aby przystawały do możliwości  percepcji dojrzewającego dziecka.  Niezbędna jest tu wiedza na temat specyfiki okresu dojrzewania i rozwoju, zaburzeń osobowości oraz przyczyn ich powstawania, a także uwzględnienie aktualnej sytuacji rodzinnej.

Zaczynamy od postawienia diagnozy, a także ogólnej oceny sytuacji i problemów młodego pacjenta. Od pierwszego etapu staramy się zaangażować w proces rodzinę, z którą pracujemy według ustalonego planu. Kiedy to wskazane, konsultujemy nasze spostrzeżenia z lekarzem psychiatrą – może on zdecydować o wdrożeniu leczenia farmakologicznego w warunkach ambulatoryjnych lub, w uzasadnionych sytuacjach, o skierowaniu na leczenie w ośrodku stacjonarnym.

W naszej pracy z młodymi pacjentami i ich rodzinami przekazujemy im wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia i uczymy umiejętności radzenia sobie ze stresem bez „pomagania” sobie substancjami psychoaktywnymi. Mamy poczucie odpowiedzialności za nich i podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby byli w stanie funkcjonować bez alkoholu, narkotyków, czy dopalaczy. Z myślą o zapobieganiu zjawiskom uzależnienia wśród młodzieży prowadzimy w szkołach programy profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia. 

 

Terapeuta rozmawiający z rodziną