Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Uzależnienie od narkotyków Płock

Uzależnienie od narkotyków to niebezpieczna i podstępna choroba, która wpływa negatywnie nie tylko na życie osoby uzależnionej, ale również jej bliskich. Narkotyki degradują każdą część ich życia: społeczną, emocjonalną, ekonomiczną i rodzinną. Z czasem samodzielne próby rzucenia narkotyków, stają się nieskuteczne, a do wygrania z narkomanią, konieczne jest wsparcie specjalistów.

 

Przyczyny uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków może wynikać z wielu przyczyn, które są złożone i różnorodne. Często zaczyna się od eksperymentowania, które przeradza się w regularne używanie, a w końcu w uzależnienie. Wśród najczęstszych przyczyn można wymienić czynniki genetyczne, które zwiększają predyspozycje do uzależnień. Ważne są również czynniki środowiskowe, takie jak dostępność narkotyków, presja rówieśnicza oraz trudne warunki życiowe. Nie można pominąć także wpływu czynników psychologicznych, takich jak niska samoocena, problemy emocjonalne, depresja czy lęki, które mogą prowadzić do sięgania po substancje psychoaktywne jako formę radzenia sobie ze stresem i problemami. 

 

Jakie są objawy uzależnienia od narkotyków?

Objawy uzależnienia od narkotyków różnią się w zależności od rodzaju zażywanej substancji, jednak niemal w każdym przypadku można zauważyć zmiany w wyglądzie fizycznym, np. zaczerwienie oczu, rozszerzone źrenice, wypryski. Z czasem zmienia się również zachowanie osoby uzależnionej. Staje się albo nadmiernie pobudzona albo przeciwnie – flegmatyczna. Większość narkotyków (pomijając marihuanę) wpływa negatywnie na łaknienie, więc typowym objawem uzależnienia jest spadek masy ciała. Narkomani skarżą się na obniżony nastrój, depresję, brak ambicji i chęci do życia. U osób zażywających narkotyki od wielu lat można zauważyć problemy z zachowaniem higieny, bezpłodność, obniżoną odporność i obniżone libido. Ostatecznie narkotyki wpływają negatywnie na wszystkie narządy i układy w ciele człowieka – pojawiają się problemy z sercem, nerkami, wątrobą. Cierpi również psychika. Powszechne są psychozy i paranoje, wybuchy agresji i depresja.

 

Po jakie narkotyki najczęściej sięgają osoby uzależnione?

Według danych zgromadzonych w Europejskim Raporcie Narkotykowym z 2019 Europejczycy sięgają najchętniej po marihuanę i amfetaminę. Na kolejnych pozycjach plasują się opioidy, czyli narkotyki o działaniu przeciwbólowym i odprężającym. Zaliczamy do nich heroinę, morfinę oraz substancje wykorzystywane w medycynie, np. oksykodon czy tramadol. Dużą popularnością cieszy się również MDMA i kokaina. Narkotyki te działają euforyzująco, pobudzają i dodają pewności siebie. Równie popularny jest ich tańszy zamiennik – mefedron. Wszystkie te substancje mają silne właściwości uzależniające i z czasem prowadzą do degradacji ciała oraz umysłu.

 

Skutki uzależnienia od narkotyków

Skutki zdrowotne wynikające z przyjmowania narkotyków są wielowymiarowe i dotykają zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej osoby uzależnionej. Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych prowadzi do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Wśród najczęściej obserwowanych problemów zdrowotnych znajdują się uszkodzenia wątroby, nerek oraz serca. Narkotyki mogą również wywoływać zaburzenia neurologiczne, w tym zmiany w strukturze mózgu, co skutkuje trudnościami w koncentracji, pamięci oraz procesach decyzyjnych. 

Nie można pominąć także wpływu narkotyków na zdrowie psychiczne, które objawia się poprzez depresję, lęki, zaburzenia nastroju, a nawet psychozy. Uzależnienie od narkotyków prowadzi również do osłabienia systemu odpornościowego, co sprawia, że organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje i choroby. 

 

Jak postępować z osobą uzależnioną od narkotyków?

Osoby uzależnione od narkotyków bardzo często odmawiają leczenia i zaprzeczają istnieniu wielu problemów. Przekonanie takiej osoby do podjęcia terapii nie powinno polegać na jej ubezwłasnowolnieniu, a na uświadomieniu mechanizmów działania nałogu i nieustannym wsparciu. Konieczne jest dodawanie otuchy, wspominanie miłych chwil, dawanie nadziei. Narkoman musi uwierzyć, że warto podjąć walkę z nałogiem, bo zwycięstwo jest na wyciągnięcie dłoni. Równie ważne jest zrozumienie nie tylko samego chorego, ale istoty całego nałogu, a także wpływu, jaki wywiera na życie całej rodziny. W tym celu warto udać się na terapię dla współuzależnionych. Pozwoli to na nabranie dystansu do problemu narkotykowego i pomoże w jego przezwyciężeniu.

 

Jak wygląda terapia narkotykowa?

Leczenie uzależnienia od narkotyków, które oferujemy w Płocku, składa się z wielu elementów. Najważniejszym z nich jest poznanie mechanizmów towarzyszących przymusowi zażywania narkotyków. Taka wiedza uzbraja chorego w świadomość i stanowi istotne oręże w walce z nałogiem. Osoba uzależniona w trakcie terapii uczy się nawiązywania relacji, wychodzenia z sytuacji, które mogą skutkować zażyciem narkotyków, a co ważne – uczy się brania odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. Celem terapii narkotykowej jest zmiana życia osoby uzależnionej na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Osiągnąć to można poprzez odstawienie substancji psychoaktywnych i dążenie do życia w trzeźwości, co jest łatwiejsze dzięki wsparciu wykwalifikowanych psychologów i terapeutów.

Jeżeli zmagasz się z nałogiem narkotykowym lub Twój bliski ma z nim problem i zainspirowałeś go do podjęcia leczenia, to zapraszamy do kontaktu z naszą poradnią. Zatrudniamy doświadczonych psychologów i psychoterapeutów.