Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Programy profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Profilaktyka uzależnień i wsparcie terapeutyczne

Nasza oferta obejmuje:

  • Realizację rekomendowanych i autorskich programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej w szkołach wszystkich szczebli
  • Bezpośrednią pomoc osobom nadużywającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych lub przejawiających zaburzenia w zakresie nadmiarowego korzystania z internetu, gier komputerowych, zakupów, pracy, seksu i innych od nałogowych zachowań.

 

Przedstawiamy zmodyfikowaną i poszerzoną o nowe tematy ofertę zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży, realizowanych przez Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień Profil.  Programy autorskie Centrum mają formę profesjonalnych modułów tematycznych, angażujących całe środowiska szkoły. Wykorzystują najnowsze techniki i metody stosowane w  profilaktyce uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopal