Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Programy profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Przedstawiamy zmodyfikowaną i poszerzoną o nowe tematy ofertę zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień dzieci i młodzieży, realizowanych przez Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień PROFIL.  
Ważnym elementem niniejszej oferty są programy rekomendowane znajdujące się na liście „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w Polsce”.

Wszystkie działania profilaktyczne, w tym programy autorskie Centrum mają formę profesjonalnych modułów tematycznych, angażujących całe środowiska szkoły w duchu tworzenia profilaktyki zintegrowanej. Wykorzystują najnowsze techniki i metody stosowane w profilaktyce uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz pozostałych substancji psychoaktywnych.
Moduły dla rodziców łączą wykład, prezentację multimedialną i elementy warsztatu, z udziałem wszystkich uczestników.
Moduły dla nauczycieli składają się z części wykładowej oraz warsztatowej, podczas której trenowana jest m.in. umiejętność prowadzenia rozmowy z uczniem przejawiającym skłonności do zachowań ryzykownych w kontekście uzależnień.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą programów profilaktycznych, która znajduje się w dołączonym pliku.

Warsztaty profilaktyczne

 

grafika wyciągniętej ręki do osoby z problemami