Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Zespół

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Prezes Zarządu Fundacji

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Wiceprezes Zarządu Fundacji

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Wiceprezes Zarządu Fundacji

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Instruktor terapii uzależnień, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, profilaktyk uzależnień.

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Terapeuta, mediator, analityk zachowania

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Instruktor terapii uzależnień, w trakcie procesu certyfikacji PARPA.

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Instruktor terapii uzależnień.

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Pedagog, logopeda, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Pedagog
mgr pedagogiki sądowo - penitencjarnej

usmiechnieta-buzia-bez-tla

Pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy.
mgr pedagogiki resocjalizacyjnej