Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Szymon Bogucki


Pedagog, profilaktyk uzależnień - uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itp.) oraz uzależnienia behawioralne (od komputera, Internetu i gier, hazardu, pracy i inne).

  • mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej,

  • Certyfikowany realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program Wzmacniania Rodziny,

  • Certyfikowany realizator programu profilaktycznego „Jestem Sobą”,

  • Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień, oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata o dopalaczach,

  • Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych,

  • Realizator rekomendowanego programu profilaktycznego Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych.

Odbyte szkolenia:

  • „Specjalistyczny Kurs Doskonalący – Praca profilaktyczna z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzicami”

  • „Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodziny alkoholowej”

  • szkolenie „Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej”

  • szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną

Praktyka w zawodzie od 2011 r