Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Realizacja zadań publicznych

Projekty zrealizowane:

2024

 

Działania z udziałem środków Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania z udziałem środków Urzędu Miasta Płocka

 

 

Działania z udziałem środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

 

Działania z udziałem środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Działania sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

Działania z udziałem środków Miasta Włocławek

 

2023

 

Działania z udziałem środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

 

Działania z udziałem środków Gminy Miasta Gostynina

 

Działania z udziałem środków Urzędu Miasta Płocka

 

 

Działania z udziałem środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

 

 

 

 

Działania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

 

Działania sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

 

Działania z udziałem środków Województwa Mazowieckiego

 

 

współpraca

 

2022 

 

Działania sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

 

Działania z udziałem środków Urzędu Miasta Płocka

 1. "NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK - Program wsparcia dla osób uzależnionych, nadużywających oraz szkodliwie używających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich” (Numer umowy: 47/WZS/Z/311/2022).
 2.  "WYJŚCIE Z CIENIA- Program wsparcia dla członków rodzin z problemem uzależnienia i/lub przemocy domowej" (Numer umowy: 48/WZS/Z/312/2022).

Działania z udziałem środków Urzędu Miasta Gdańska

 1. „Wybierz Wolność - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2022” (Numer umowy: RWB-W/824/WRS/132/U-W.BIEŻ./2022).

Działania z udziałem środków Województwa Mazowieckiego

 1.  Kontynuacja realizacji zadania „KLUB MŁODZIEŻOWY "PRACOWNIA ALTERNATYW" - program wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-5-24/2020).
 2. „PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 2022 – Wzmacnianie wpływu czynników chroniących w rodzinach z problemami wychowawczymi jako droga do zapobiegania problemom narkotykowym” (Numer umowy: 64/MCPS/07/2022/A/PUZ-I).
 3. „JEST WYJŚCIE 2022- program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem” (Numer umowy: 59/MCPS/07/2022/A/PUZ-I).
 4. „SPÓJRZ INACZEJ – program wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (Numer projektu: MCPS-PSP/614-1-2/2022).
 5. „SPORTOWA ALTERNATYWA - Rodzinne spotkania z profilaktyką 2022” (Numer umowy: 63/MCPS/07/2022/A/PUZ-I).
 6. „AKCJA INTEGRACJA – program wsparcia dla osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi” (Numer umowy: 25/MCPS/07/2022/B/PSP).
 7. „SPORTOWA ALTERNATYWA z Fundacją NA TEMAT”.

Działania z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  

 

 

Działania z udziałem środków Miasta Legionowa

 1. WYBIERZ WOLNOŚĆ – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej – LEGIONO 2022” (Numer umowy: WZIS.526.11.2022).

Działania z udziałem środków Miasta Gostynina

 1. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych” (Numer umowy: PRZ.8030.7.2022).

Działania z udziałem środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 1. „ZALOGOWANI – profilaktyka e – uzależnień w szkołach na terenie gmin wiejskich powiatu płockiego – edycja 2” (Numer umowy: 104/HT/2022).
 2. „GRA e-MOCJI – Program kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonej uzależnieniem od internetu oraz ich rodziców " (Numer umowy: 114/HT/2022).
 3. „JESTEM SOBĄ - Program Socjoterapii i Kompleksowego Wsparcia dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży – dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonych narkomanią z powodu ryzyka marginalizacji społecznej oraz ich rodziców 2022” (Numer umowy: 6/BO/P/2022).

Działania z udziałem środków Polskiej Akcji Humanitarnej

 1. „W GRUPIE RAŹNIEJ – program wsparcia psychologiczna – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w ramach programu Pajacyk – pomoc psychologiczna” (Numer umowy: 19).
 2. „NOWA NADZIEJA - program wsparcia psychologiczno - terapeutycznego dla dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie” (Numer umowy: 30).

Działania z udziałem środków Narodowego Instytutu Wolności

 1. „Rozwój działań misyjnych Fundacji Na Temat oraz powołanie Całodobowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Terapeutycznej w Kobiernikach” (Numer umowy: 17/PROO/1a/2022).

2021

 1. "NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK - Program współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Płocku w ramach wsparcia dla osób uzależnionych, nadużywających oraz szkodliwie używających substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich" w ramach realizacji zadania z obszaru zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
 2. "WYJŚCIE Z CIENIA - Program wsparcia dla członków rodzin z problemem uzależnienia i/lub przemocy domowej" w ramach realizacji zadania z obszaru zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne)
 3. "WYBIERZ WOLNOŚĆ - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2021
  Projekt realizowany w ramach konkursu: Zad. 2.10 Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021
 4. „NIEZALEŻNI – DAR SERCA – edukacja społeczna i szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” - grant w ramach akcji "Zdrowie dla Płocka" organizowanej przez Fundację
  ORLEN - Dar Serca
 5. "PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 2021 – Wzmacnianie wpływu czynników chroniących w rodzinach z problemami wychowawczymi jako droga do zapobiegania problemom narkotykowym" (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-9-3-2/2021)
 6. "JEST WYJŚCIE - program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem"
  (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-8-2-2 / 2021
 7. „DEBATA - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej - MAZOWSZE 2021” (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-5-1-3/2021
 8. „SMAK ŻYCIA - profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej - MAZOWSZE 2021” (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-9-1-5/2021)
 9. „SPÓJRZ INACZEJ – Kompleksowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia lękowo-depresyjne” (Numer projektu: MCPS-PSP/413-9-2/2021)
 10. „SPORTOWA ALTERNATYWA - Rodzinne spotkania z profilaktyką” (Numer projektu: MCPS-PUZ-I/413-5-2-2/2021)
 11. „GRA e-MOCJI – Kompleksowy program wsparcia dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego w tym nadmiernie korzystającymi z nowych technologii” - Numer projektu: MCPS-PSP/413-7-3/2021)
 12. „OTWÓRZ OCZY – niwelowanie psychologicznych skutków epidemii COVID-19u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychospołecznego oraz ich rodzin – projekt dofinansowany ze środków PFRON
 13. „CZAS NA ZMIANĘ – program wsparcia na potrzeby niwelowania skutków epidemii COVID-19” – projekt dofinansowany ze środków PFRON
 14. WYBIERZ WOLNOŚĆ" – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej – LEGIONO 2021” - projekt dofinansowany ze środków Miasta Legionowo

2020

 1. "JESTEM SOBĄ - program wsparcia dla osób dorastających w rodzinach z problemem uzależnienia"
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-4-3-1/2020) – rok 2020
 2. "PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY – Wzmacnianie wpływu czynników chroniących w rodzinach z problemami wychowawczymi jako droga do zapobiegania problemom narkotykowym"
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-1-4-4/2020) – rok 2020
 3. Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje działania współfinansowane ze środków samorządowych

Działania z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego

 1. "JEST WYJŚCIE - program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem"(
  Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-2-2-3/2020
 2. „KLUB MŁODZIEŻOWY "PRACOWNIA ALTERNATYW" - program wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-5-24/2020)
 3. „NA TEMAT - warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego - edycja 2” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-2-1-2 / 2020)
 4. „DEBATA - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej - MAZOWSZE 2020”
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-4-2-2/2020
 5. „SMAK ŻYCIA - profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej - MAZOWSZE 2020”
  (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-1-1-1/2020)
 6. „NIEZALEŻNI - szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” (Numer projektu: MCPS.ON/450-4-/2020-18/2020)

Działania z udziałem środków budżetu Miasta Gdańsk

 1. „WYBIERZ WOLNOŚĆ - profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej - Gdańsk 2020” – (Numer projektu: 1/[Nr 1821/2019] zad. 2.12/2020)

Działania z udziałem grantu z Fundacji ORLEN – Dar Serca

 1. „NIEZALEŻNI – DAR SERCA – edukacja społeczna i szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” – w ramach programu „Zdrowie dla Płocka”

 

 1. "KLUB MŁODZIEŻOWY "PRACOWNIA ALTERNATYW - program wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym” (Numer projektu: MCPS.PUZ.I/413-5-24/2020)

 

2019

 1. „SMAK ŻYCIA - profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej - MAZOWSZE 2019” (Numer projektu: MCPS.WOP/4311-2-1/16/2019)
 2. „NA TEMAT - warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego” (Numer projektu: MCPS.WOP/4301-3-2-1/6/2019)

 

logo Płock

logo Gostynin

logo Legionowo

Gdańsk logo

 

 

mcps logo

logo Mazowsze

logo porozumienie dla trzeźwości

pfron logo

 

 

logo Polska akcja humanitarna

logo Polska akcja humanitarna

logo Narodowy instytut wolności

pfron Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom