Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Czy wszystkie narkotyki uzależniają?

Zaburzenia kontroli nad zachowaniem, zaniedbywanie życiowych aktywności oraz powtarzalność szkodliwych zachowań mimo ponoszonych strat emocjonalnych, zdrowotnych i finansowych to najczęstsze symptomy uzależnienia. Uzależnić można się od wielu substancji. W społeczeństwie jednak najsilniej z uzależnieniami kojarzone są narkotyki. Brak odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie oraz powielanie mitów prowadzi jednak do dezinformacji. Wielu ludzi nie wie, co kryje się pod pojęciem „narkotyk” i czy każda nazwana tak substancja jest uzależniająca w takim samym stopniu. Chcąc rozwiać te wątpliwości, wyjaśniamy, czy od każdego narkotyku można się uzależnić.

Narkotyki – czy wszystkie mogą uzależniać?

Z definicji farmakologicznej wynika, że narkotyki to substancje, których regularne przyjmowanie, prowadzi do uzależnienia fizycznego. Zgodnie z takim wyjaśnieniem wszystkie substancje określane tym mianem są uzależniające, a ich odstawienie wymaga długotrwałego leczenia. Takie terapie uzależnień w Płocku zapewnia Fundacja Na Temat. Wspomniana definicja okazuje się jednak niejednoznaczna i niewystarczająca, gdyż pomija równie destrukcyjne uzależnienie psychiczne. O wiele bardziej adekwatny jest za to podział narkotyków na substancje o silniejszym lub słabszym działaniu uzależniającym bądź też uzależniające psychicznie, fizycznie oraz psychicznie i fizycznie.

Narkotyki uzależniające psychicznie to substancje, których zażywanie, prowadzi do uzależnienia od stanów psychicznych osiąganych po ich wprowadzeniu do organizmu. Do takich substancji można zaliczyć np. LSD. Uzależnienie fizyczne z kolei objawia się tym, że organizm przyzwyczaja się do przyjmowanej regularnie substancji, a jej odstawienie, powoduje jego silną reakcję. Zmiana nastroju, agresja, nudności, bóle głowy, skurcze mięśniowe i drgawki to tylko część objawów odstawienia narkotyku uzależniającego fizycznie. Wśród narkotyków, które uzależniają zarówno psychicznie, jak i fizycznie, a jednocześnie traktowane są jako substancje o działaniu najsilniej uzależniającym, wymienić można heroinę, kokainę, amfetaminę, barbiturany oraz morfinę.