Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Jakie czynniki mogą wpłynąć na powstanie uzależnienia od alkoholu?

Alkoholizm ma bardzo duży wpływ na życie osoby uzależnionej oraz jej bliskich. I choć zaczyna się niewinnie, codzienne spożywanie alkoholu może zakończyć się tragicznie. Aby w porę zapobiec nałogowi, warto wiedzieć, co przyczynia się do jego rozwoju. Jak się okazuje, takich przyczyn jest wiele, niemniej najczęściej uzależnienie jest efektem wystąpienia kilku czynników jednocześnie. Oto ich przykłady.

Psychologiczne czynniki uzależnienia od alkoholu

Badania dowodzą, że większe ryzyko wystąpienia choroby alkoholowej pojawia się u osób zmagających się z problemami natury psychicznej takimi jak m.in. depresja. W takich przypadkach alkohol nierzadko staje się sposobem samoleczenia lub radzenia sobie z problemami. Poza tym ryzyko rozwoju nałogu zwiększają też pewne cechy osobowościowe. Wśród nich wymienia się np. niedojrzałość emocjonalną, niską samoocenę czy nieumiejętność radzenia sobie ze stresem.

Kulturowe i społeczne przyczyny powstawania alkoholizmu

Na rozwój zaburzeń związanych z uzależnieniem od alkoholu bardziej narażone są osoby z rodzinną historią alkoholizmu niż te bez takiej historii. Dzieci wychowywane w środowiskach alkoholowych zwykle czerpią wzorce od uzależnionych bliskich. Nie znają innego życia niż to, w którym alkohol pozostaje obecny, przez co, jeśli rodzice nie podejmują leczenia alkoholizmu np. w naszej placówce w Płocku, powielają ich destrukcyjne zachowania i zapadają na tę samą chorobę.

Ponadto ryzyko rozwoju niezdrowej relacji z alkoholem zwiększają również czynniki społeczne, takie jak np. presja rówieśników czy odrzucenie przez bliskich. Czynnikiem ryzyka jest również społeczne przyzwolenie na picie alkoholu, które przejawia się np. traktowaniem alkoholu jako niezbędnego elementu spotkań towarzyskich czy piętnowaniem osób niepijących.