Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Rola psychoterapii w leczeniu uzależnień

W dobie powszechnego dostępu do różnego rodzaju używek, problem uzależnień coraz częściej staje się wyzwaniem nie tylko dla osób dotkniętych nałogiem, ale także ich bliskich oraz całego społeczeństwa. Uzależnienia obejmują szeroki wachlarz problemów – od nadużywania alkoholu, tytoniu i narkotyków, po uzależnienia behawioralne, takie jak hazard czy kompulsywne korzystanie z internetu. W miarę jak rośnie świadomość społeczna na temat szkodliwości tych zachowań, coraz większą rolę zaczyna odgrywać psychoterapia jako jedna z fundamentalnych metod wsparcia w procesie wyjścia z nałogu. 

Psychoterapia w leczeniu uzależnień: dlaczego jest tak ważna?

Psychoterapia, jako metoda leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, odgrywa kluczową rolę w procesie zdrowienia osób uzależnionych. Nałóg jest bowiem złożonym zjawiskiem, mającym swoje korzenie w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej jednostki. Terapia uzależnień pomaga pacjentom zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw ich uzależnienia, uświadomić sobie swoje przekonania i schematy myślowe, a także nauczyć się radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami stresującymi.

Indywidualne podejście w psychoterapii: jakie metody terapeutyczne są stosowane?

W leczeniu uzależnień stosuje się różnorodne metody psychoterapeutyczne, które są dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Wśród nich warto wymienić:

  • Terapię poznawczo-behawioralną (CBT), która koncentruje się na zmianie negatywnych schematów myślowych oraz dysfunkcjonalnych zachowań związanych z nałogiem.
  • Terapię psychodynamiczną, której celem jest odkrycie podświadomych wzorców psychicznych wpływających na zachowania pacjenta.
  • Terapię systemową opierającą się na pracy z rodziną lub bliskimi osób uzależnionych, mającą na celu wsparcie procesu zdrowienia.
  • Terapię grupową, która stawia na wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  • Mindfulness, czyli sposób pracy z emocjami, stresem oraz konstruktywnego radzenia sobie z pokusami i nawrotami.