Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Marzena Tomaszewska – Gdak


Certyfikowany realizator programów profilaktycznych Fred goes net, Program Wzmacniania Rodziny 10-14, „UNPLUGGED”, Szkoła rodziców i wychowawców.
Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata
o dopalaczach.
Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte szkolenia:

 • „Dziecko w mediacji”,
 • „Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie pracy z rodziną”,
 • „Kompendium wiedzy w zakresie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”,
 • „Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”,
 • „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”,
 • „Akademia edukacji seksualnej Bez Tabu”,
 • „Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna”,
 • „Trener Umiejętności Społecznych”,
 • „Niezależni - szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób
  z niepełnosprawnością intelektualną”.

Praktyka w zawodzie od 2014 r.