Numer KRS: 0000780595

Nr rachunku bankowego 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Anna Piechocińska


Realizator programów autorskich Centrum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i Fundacji Na Temat z obszaru dobrej praktyki: Wybierz Wolność, Twoje Życie Twój Wybór, Gra Emocji, W Sieci Uzależnień oraz realizator uznanych programów profilaktycznych Korekta, Smak Życia – czyli Debata
o dopalaczach.
Realizator wspomagający rekomendowanych programów profilaktycznych: Debata, Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, Program Wzmacniania Rodziny, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych.

Odbyte szkolenia:

 • „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”,
 • „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”,
 • „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”,
 • „Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień”,
 • „Rozpoznawanie zachowań narkotykowych”,
 • „Przedstawiciel Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych”,
 • „Diagnoza i formy pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie”,
 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sposobów pomagania dzieciom krzywdzonym”,
 • „Monitorowanie problemów narkotykowych i narkomani na poziomie lokalnym”,
 • „Narkotyki w społeczeństwie XXI wieku”,
 • „Młodzież a uzależnienie od narkotyków”,
 • „Diagnostyka zespołu dziecka krzywdzonego oraz podejmowania interwencji w przypadkach podejrzenia pomocy wobec dzieci”,
 • „Dopalacze i inne narkotyki a przeciwdziałanie narkomani w szkole”,
 • „Rola instytucji w interweniowaniu i przeciwdziałaniu używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży”,
 • „Tworzenie gminnych programów przeciwdziałania narkomanii”,
 • „Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym”,
 • „Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym”,
 • „Niezależni - szkolenie realizatorów warsztatów profilaktycznych skierowanych do osób
  z niepełnosprawnością intelektualną”.

Praktyka w zawodzie od 2001 r.